Zaujímavosti o stavebných materiáloch

Logo stavebnikModerné stavebné materiály

 

Moderné stavebné materiályNa trhu sa nachádza veľké množstvo nových resp. inovovaných stavebných materiálov a technológií, ktoré sa využívajú aj pri budovaní obytných domov.

Stavebníctvo spotrebuje oveľa viac prírodných zdrojov, než akékoľvek iné odvetvie. So zvyšujúcim sa povedomím verejnosti o potrebách a požiadavkách trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, stúpa aj vývoj a inovácia stavebných materiálov, aby ich dopad na prírodu nebol teraz, ani v budúcnosti drastický.

Moderné stavebné materiály spájajú častokrát v sebe minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. V žiadnom prípade nemôžeme o nich hovoriť v súvislosti s trendom vývoja niečoho nového. Skôr ide o vylepšenie starého. Ide totiž o stavebné materiály, založené na zelenom princípe, kde nielen materiál, ale aj jeho výroba musí byť v súlade s eko normami s minimálnymi vplyvmi na životné prostredie. Do prvej kategórie patria prírodné či tradičné stavebné materiály, ako drevo, slama, hlina, ovčia vlna, korok, konope, trstina či celulóza. Hoci mnohé z nich ľudstvo využívalo na stavebné účely celé tisícročia, v minulom storočí sa od nich hlavne pod vplyvom  nástupu „moderných“ materiálov a technológií odklonilo.
Zvyšujúce sa ekologické povedomie v kombinácii s narastajúcim množstvom alergií a astmatických ochorení však zatrúbilo na ich návrat, a ľudia sa k týmto osvedčeným materiálom opäť vracajú. Návrat hlási tiež korok, drevovláknité a OSB dosky. Nové technológie používané pri výrobe, spracovaní a stavebných činnostiach s týmito prírodnými stavebnými materiálmi zaručujú nielen ich ekologickosť, ale tiež vysokú požiarnu bezpečnosť a splnenie nových noriem, ktoré určujú ich využívanie v stavebníctve.
 

Ak sa chystáte do stavby či prestavby rodinného domu, vyhľadajte si dodávateľa stavby na portáli slovenského stavebníctva Stavebnik.sk, v sekcii Sanita a Tehly
Na portáli môžete tiež využiť podstránku Zadaj dopyt, cez ktorú môžete osloviť firmy vybraté z katalógu a požiadať ich o vypracovanie cenovej  ponuky v stavebníctve.
 

Značný pokrok a doslova objavy zmenili tiež technológiu výroby betónu, ktorý tvorí podstatnú časť každej stavby. Môžeme povedať, že v posledných 25 rokoch sa dosiahol oveľa väčší pokrok, čo sa betónu týka, ako za 150 rokov od vynájdenia výroby portlandského cementu. Moderné cementové kompozity sú navrhnuté tak, aby konkurovali svojou pevnosťou a vlastnosťami oceli. Výhodou je, že tento stavebný materiál môže byť dodávaný aj v polotovare s prakticky neobmedzenou životnosťou a estetickým, dekoratívnym vzhľadom napríklad prírodného kameňa s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Vďaka technologickému pokroku je dnes možné spojiť vodu cement a piesok do peny. Penobetón sa veľmi líši od štruktúry železobetónových konštrukcií, no vďaka nízkej hmotnosti a poréznej štruktúre sa efektívne podieľa pri urýchlení výstavby.

Vláknové kompozity sa až donedávna využívali hlavne v leteckom a automobilovom priemysle. V súčasnosti razantne prenikajú aj medzi technológie výroby stavebných materiálov a konštrukcií.

Niekedy tiež hovoríme o inteligentných stavebných materiáloch – ich vlastnosti sa v závislosti od vonkajších podmienok menia. To sa týka tiež stavebnej ocele a zliatín nerezu Cr-Ni, ktoré prevratným spôsobom menia technickú prax. Vznikajú celé inteligentné stavebné prvky – teda premyslený systém, ktorý poskytuje veľa výhod. K tým najzaujímavejším patrí  samozrejme šetrenie energie, ale aj ľudskej práce, nákladov na prepravu a podobne.

Moderný = úsporný. Presne tak. Preto sa dnes v stavebníctve využívajú v mnohých prípadoch stavebné materiály vyrobené na báze recyklácie odpadu. Recyklácia ponúka zaujímavé vyhliadky pre zanechanie pozitívnych stôp na našej matičke Zemi. Recykluje sa drevo, asfalt, betón zo starých stavieb. Jedným z dôležitých posledných výskumných recyklačných projektov je úspešné využívanie recyklovaného skla a fliaš, ako kameniva pre betónové výrobky, ako sú stenové panely, obkladačky či dlaždice, ale tiež, ako pracovné dosky kuchynských liniek a mnohé dekoratívne predmety do našich domácností. Populárne je tiež recyklovanie trstiny, ktorá je na rozdiel od slamy výrazne tvrdšia, nepodlieha biologickému rozkladu a vysoký obsah kyseliny kremičitej znižuje riziko jej vznietenia. Spracúva sa do dosiek alebo rohoží a možno ju použiť ako strešnú krytinu, nosič omietky alebo v podobe tepelnoizolačných dosiek z interiérovej alebo exteriérovej strany domov. 

Stavitelia v súčasnosti čelia mnohým výzvam. Moderné stavby by nemali byť len bezpečné, ale aj postavené s nízkymi nákladmi v čo najkratšom čase. Odborníci preto neustále hľadajú a vyvíjajú stavebné materiály a tiež stavebné náradie, ktoré by tieto požiadavky spĺňali. Tento trend bude v blízkej budúcnosti pokračovať ešte razantnejším tempom.

Zaujímate sa o stavebné materiály? Možno by vás mohli zaujať aj ďalšie z článkov v sekcii Stavebný materiál

Foto: tribecaspiritualcenter.org
(i.n.)